Ik zie mezelf als partner in verandering. Ik werk met de klant samen om te komen van het denken naar het doen.

Wilt u advisering en ondersteuning bij de realisatie van uw nieuwe visie, strategie of plannen, dan kunt u contact met mij opnemen. In een vrijblijvend oriënterend gesprek bespreken we met elkaar wat precies uw behoefte is en wat de context van uw vraag is. Aan de hand van dit gesprek stel ik een offerte op, waarin ik aangeef op welke wijze ik uw vraag zal oppakken en welke kosten daaraan zijn verbonden. Na uw goedkeuring van deze offerte, ga ik aan de slag met de opdracht conform gemaakte afspraken. Tussentijds houd ik u goed op de hoogte van de voortgang van de opdracht. Na afloop voer ik met u een eindgesprek om met elkaar te evalueren hoe de uitvoering van de opdracht is verlopen en wat eventuele verbeterpunten voor de toekomst zijn.

Van 2012 tot 2020 was ik een Certified Management Consultant (CMC). Dat betekent dat ik de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatie-adviseurs met succes heb doorlopen. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatie-adviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt.

Verder ben ik gecertificeerd om Management Drives® toe te passen. Management Drives helpt de drijfveren van mensen, groepen en organisaties te duiden. Drijfveren vormen de schakel tussen wat mensen denken te kunnen en wat ze daadwerkelijk gaan doen.Copyright © 2014 InAction - Alle rechten voorbehouden