Ik werk in opdrachten en trainingen vaak samen met andere personen en partijen. Mijn belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

· WagenaarHoes Organisatieadvies te Driebergen.

Dit bureau ondersteunt sinds 1987 bedrijven en overheden bij het realiseren van complexe organisatieveranderingen en vraagstukken op het gebied van strategievorming, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

· Ingrid Geerts organisatieadvies en projecten te Voorschoten

Zij is een breed inzetbare organisatieadviseur. Vanuit haar eigen onderneming biedt ze organisatieadvies en projectmanagement rond complexe vraagstukken in en over de grenzen van sectoren in de gezondheidszorg, overheid en not for profit en het bedrijfsleven. Het succesvol realiseren van veranderingen is daarbij de rode draad.

· René Weijers bestuursadvies te Ophemert

Hij adviseert en begeleidt bestuurders, directies en managementteams bij hun kernvragen. Dat doet hij op basis van een gevarieerde adviespraktijk van ruim 30 jaar in het bedrijfsleven, de not for profit sector en het openbaar bestuur. Hij kan visieontwikkeling, strategievorming, ‘goed bestuur’, leiderschap en verandering effectief met elkaar verbinden. Tegelijkertijd daagt hij uit tot praktisch handelen.


Copyright © 2014 InAction - Alle rechten voorbehouden