Mijn focus ligt met InAction op realisatiekracht. Organisaties besteden veel aandacht, tijd en energie aan het ontwikkelen en uitdenken van nieuwe strategieën, visies en plannen. Hoe ze kunnen inspelen op  veranderingen, waar ze met hun organisatie naar toe willen, welke doelen ze willen bereiken, met wie en op welke wijze ze willen samenwerken. Maar de realisatie van deze plannen,  blijkt voor veel organisaties in de praktijk lastig. Daar ligt nu juist mijn kracht en meerwaarde. Ik kan goed organisaties van het denken naar het doen begeleiden. Concreet betekent dit dat ik - zoveel mogelijk met de mensen samen - werk aan het realiseren van de nieuwe visie, strategie en plannen van mijn klanten. Dat doe ik afhankelijk van de situatie in diverse rollen.

Als verander- of projectmanager bij  implementatie- en samenwerkingstrajecten.

Als adviseur bij implementatie- en samenwerkingsvraagstukken.

Als organisator van congressen, symposia, rondetafelbijeenkomsten, masterclasses en andere bijeenkomsten.

Als facilitator van bijeenkomsten, die ik samen met de klant voorbereid en als voorzitter leid.

Als trainer van cursussen ‘projectmanagement’ in uw organisatie.Copyright © 2014 InAction - Alle rechten voorbehouden