Projectleiding van project ‘Toekomstbestendige beroepen in verpleging en verzorging’


In dit project moest breed gedragen input voor nieuwe beroepsprofielen voor de hbo-verpleegkundige, mbo-verpleegkundige en verzorgende worden opgeleverd, zodat de wet BIG aangepast kan worden. Ik was samen met Ingrid Geerts de projectleiding van dit project. Met meer dan twintig betrokken partijen (werkgevers, werknemers, onderwijs etc.) zijn we tot conclusies gekomen in een discussie die al decennia lang loopt: onderscheid tussen de mbo-en hbo-verpleegkundige. Het rapport van dit project is op 13 januari 2016 door Doekle Terpstra (voorzitter stuurgroep) aangeboden aan de minister van VWS, Edith Schippers.