Organisator van een 'sociale hackathon' met 50 jonge denkers in het kasteel van Nyenrode


Op initiatief van Doekle Terpstra en Jo Vincken (programmadirecteur Nyenrode) is in het weekend van 11 en 12 februari 2017 een sociale hackathon gehouden in het kasteel van Nyenrode Business Universiteit. Hiervoor waren vijftig jonge denkers met verschillende achtergronden en disciplines uitgenodigd, die gevoel hebben voor de maatschappelijke vraagstukken die momenteel leven in onze samenleving, die kunnen nadenken over dit soort vraagstukken en bereid waren om gedurende 24 uur hierover met de andere deelnemers van gedachten te wisselen. Start Foundation heeft dit initiatief ondersteund en financieel mogelijk gemaakt. Aan deze hackathon hebben Kim Putters (SCP), Jos Verhoeven (Start Foundation), Mariëtte Hamer (SER), Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), Marjolein ten Hoonte (Randstad Groep Nederland), Jacco Vonhof (Novon Schoonmaak), Han Noten (gemeente Dalfsen) en Tof Thissen (WERKbedrijf van UWV) meegewerkt. Zij waren aanwezig als inspirator / vraagbaak voor de deelnemers en gaven feedback op de verschillende ideeën van de deelnemers. Ik heb deze hackathon (samen met Doekle, Ingrid en Jo) georganiseerd.