Kwartiermaker van project ‘Operationalisering PPS’


In dit project werd een nieuwe stichting opgericht, waarin de netwerken TechNet en Jet-Net werden ondergebracht. Uit onderzoek blijkt dat op termijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig zijn om in de behoefte aan technisch personeel te voorzien. Dat vraagt om extra inspanningen om jongeren te interesseren voor de techniek. Door veel partijen wordt hieraan gewerkt. Maar er is sprake van versnippering. Hierdoor weten scholen en bedrijven elkaar niet altijd goed te vinden. Daarom hadden TT.nu en PBT/Jet-Net besloten om hun krachten te bundelen om te komen tot minder versnippering en meer kwaliteit. Ik was samen met Ingrid Geerts kwartiermaker voor de oprichting van de nieuwe stichting. Op 5 oktober 2016 heeft Sander Dekker (staatssecretaris OC&W) de nieuwe stichting TecWijzer gelanceerd.