Ik ben Pauline van 't Zelfde (1966) en ik heb een succesvolle verbinding gemaakt tussen mijn achtergrond als cultureel antropoloog en de advieswereld. Als antropoloog ben ik geïnteresseerd in mensen in wisselende situaties en verschillende organisaties. Om ze te leren kennen, met hen aan de slag te gaan en resultaten te behalen. Ik ben nieuwsgierig naar wie zij zijn en hoe zij handelen in hun organisatie en/of groep. Als adviseur koppel ik een scherpe blik op de inhoud en mijn realisatiekracht aan begrip voor de cultuur en aandacht voor het veranderproces. Ik heb niet alleen het vermogen mensen en standpunten bij elkaar te brengen en te houden, maar mijn kracht en meerwaarde ligt ook in het realiseren van doelen.


Ik werk vanuit het gevoel en zoek verbinding met anderen. In mijn werk zijn goede onderlinge verhoudingen voor mij belangrijk, maar wel met behoud van ieders verantwoordelijkheden. Daarnaast vind ik het leuk om dingen te begrijpen. Ik wil deze kunnen verklaren vanuit de feiten. Als ik voldoende inzicht en overzicht heb, creëer ik druk en tempo om de zaken voor elkaar te krijgen en werk ik toe naar een gezamenlijk resultaat.


Meer informatie over mij kunt u vinden op LinkedIn.Copyright © 2014 InAction - Alle rechten voorbehouden